65,092 Toplam Yorum Sayısı
4,705 Toplam Konu Sayısı
9,321 Toplam Üye Sayısı
24.14 Günlük Ortalama Yorum
1.75 Günlük Ortalama Konu
3.46 Günlük Ortalama Kayıtlar
6.98 Üye Başına Ortalama Yorum
0.5 Üye Başına Ortalama Konu
12.83 Konu Başına Yorum
13.67% Yorum Yazanların Ortalama